Zo werkt het

Individueel

Intake, contracteren en opdrachtvoorstel

Indien je een medewerker aan wil melden voor een caochtraject, starten we met een telefonische afstemming, Vervolgens volgt een telefonisch of live kennismaking met de medewerker, waarna de medewerker kan besluiten of hij van start wil gaan. Tijdens de eerste coachsessie stellen we een coachovereenkomst op, die de medewerker zelf deelt met de opdrachtgever.

De opdracht

Het traject start met een ACT-meting.  Na deze sessie volgen nog 5 sessie coaching, die de medewerker op zijn eigen tempo kan inzetten. Meestal zitten er er 2-4 weken tussen de sessies. Na 3 sessies besluiten we of er een tussenevaluatie nodig is en hoe we deze vormgeven. De meeste coachees ronden het trjecet binnen een half jaar af.

De coaching vindt plaats op mijn locatie in Dordrecht of Colijnsplaat.

De afronding

Het traject wordt afgesloten met een evaluatie. Deze zal gehouden worden met de medewerker, opdrachtgever en coach. 

Kosten

€1. 995,- ex btw voor een coachtraject van 6 sessies. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief de ACT-meting, kennismaking, intake, midden- en eindvaluatie. Wanneer na intake geen opdracht volgt, wordt € 160,- in rekening gebracht. 

In sommige gevallen wordt een verlenging van het coachtraject aangevraagd of een strippenkaart die ingezet wordt voor meerdere medewerkers in een organisatie. Een losse sessie kost € 320,- ex btw. Op een strippenkaart van 10, 20 of 30 strippen zit staffelkorting.


Team

Intake, contracteren en opdrachtvoorstel

We plannen 1 tot 1,5 uur om kennis te maken en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een keuze gemaakt voor een teamprogramma.

De opdracht

Er zijn 3 programma's waar uit gekozen kan worden:

  • Sparren met je team
  • Op pad met de 5 elementen
  • Gedachtenpaden

De afronding

Na de teamdag plannen we een online evaluatie van 30 minuten.

Kosten

€ 2.500,- voor een teamdag van 10:00 tot 16:00, begeleid door 2 begeleiders. Dit bedrag is exclusief btw, locatie  en lunch, en inclusief voorbereiding, materialen reistijd, intake en nabespreking. Wanneer na intake geen opdracht volgt, wordt € 160,- in rekening gebracht,


Organisatie

Intake, contracteren en opdrachtvoorstel

We plannen 1 tot 1,5 uur om kennis te maken, de situatie te verkennen en de hulpvraag helder te krijgen. Naar aanleiding van dit gesprek ontvang je een opdrachtvoorstel.

De opdracht

Tijdens de sessie verkennen we het organisatievraagstuk aan de had van de Systemische Organisatiescan.  We onderzoeken de verborgen dynamieken onder het vraagstuk. Deze dynamieken kunnen verbonden verbonden zijn aan de organisatie, maar ook aan de individuen die verbonden zijn de organisatie .

De afronding

Na de sessie plannen we een online evaluatie van 30 minuten waarin we bespreken wat de opbrengst is en waar eventueel nog stappen gezet kunnen worden.

Kosten

€ 995,- voor een dagdeel van 3,5 uur. Dit bedrag is exclusief btw en locatie, en inclusief voorbereiding, reistijd, intake en nabespreking. Wanneer na intake geen opdracht/opdrachtvoorstel volgt, wordt € 160,- in rekening gebracht,