De Systemische Organisatiescan van Unravel

In 2021 ontwikkelden mijn toenmalige compagnon Patricia van de Merwe en ik de Systemische Organisatiescan. Wat wij voor ogen hadden met de scan was het vergroten van systemische kennis en waarnemingsvermogen van leiders binnen organisaties, zodat zij dit zelfstandig en praktisch in konden zetten bij het:

 • innemen van hun plek als leider,
 • oplossen van problemen binnen teams,
 • maken van implactvolle keuzes,
 • opstellen van nieuw beleid,
 • ontwerpen en implementeren van nieuwe producenten,
 • afscheid van medewerkers of oude producten en diensten.

Herkenbare taal, kleine interventies en leren door te ervaren zijn hierbij sleutelwoorden.

De scan is tot stand gekomen doordat we geïnspireerd en opgeleid zijn door verschillende leermeesters: Het Bert Hellinger Instituut, Siebke Kaat en Hilbrand Westra.

De scan in het kort

Elk bedrijf of team (maar ook elk gezin of bijvoorbeeld vriendengroep) is een systeem. Wij kijken niet naar individuele medewerkers, maar wat ze met elkaar vormen. Of een systeem vitaal is (zodat het ook lekker loopt) onderzoekt de scan aan de hand van 9 stappen.

 • Oorsprong : waar is het ooit begonnen?
 • Tijdlijn : wat is er meegemaakt?
 • Bestaansrecht : waarom zijn we er eigenlijk?
 • Leidende Principes : wat stuurt ons aan?
 • Plek : welke bewuste en onbewuste plekken zijn er?
 • Logische Samenhang : hoe staan de plekken ten opzichte van elkaar?
 • Binding : hoort alles en iedereen erbij?
 • Uitwisseling : hoe zit het met geven en nemen?
 • Bestemming : wie of wat houdt op te bestaan? Of ontstaat er juist?

Toepassing

 • MT-sessie waarin het vraagstuk ontrafelt wordt aan de hand van de scan
 • Ik gebruik de onderdelen van de scan binnen (leiderschaps)coaching teamprogramma's
 • Incompany training Systemisch Leiderschap, zie hieronder

Training Systemisch Leiderschap

Voor wie

Organisatieleiders, teamleiders, HR-managers (en directeuren): functionarissen in organisaties die te maken hebben met leiderschap en beleid die:

 • de kracht van het systemisch werk ervaren hebben en vaker willen toepassen hun plek in de organisatie,
 • meer wil weten over de werking van systeemdynamieken in organisaties,
 • er niet voor terugdeinzen om hun eigen innerlijk landschap te onderzoeken en aan de slag te gaan met de persoonlijke vraagstukken die daaruit voortkomen.

 

Theoretisch kader

Introductie in de basis theorie van systemisch werken aan de hand van de scan en de toepassing van fenomenologisch waarnemen.

 

Oefenen

 • Doen van praktische interventies om systemisch werken te ervaren.
 • Aanreiken van systemische handvatten om zelf te gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Toepassen in de praktijk

 • Ontrafelen van praktijksituaties om te verhelderen, te leren enmee te nemen terug naar de werkplek.
 • Tussentijds reflecteren aan de hand van praktijkervaringen.