De logica van fenomenen in organisaties

Elk  fenomeen dat zich toont, gewenst of ongewenst, vertegenwoordigt een natuurlijke logica; een objectieve reden tot bestaan. Met een systemisch- fenomenologische benadering help ik organisaties om deze fenomenen waar te nemen en de waarneming om te zetten in een relevant vraagstuk. We benaderen het vraagstuk vervolgens met een frisse blik, zodat helder wordt wat er werkelijk speelt en wat gezien wil worden. Met andere woorden; we onderzoeken eerst de vraag:

'Voor wie of wat is het probleem de oplossing?'

Door bewust te worden van onbewuste dynamieken, komt vaak automatisch beweging op dat wat vastzat, waar vanuit nieuwe handelingsperspectieven ontstaan. 

Wat ik doe

Organisatieadvies

In het werken met organisaties zie ik regelmatig dat bepaalde steeds terugkerende vraagstukken niet opgelost kunnen door heldere doelen of plan van actie op basis van wat zichtbaar is. Door niet in te zoomen maar juist uit te zoomen en ook te kijken naar het onzichtbare door een systemische lens, wordt de logica achter een vraagstuk helder. Zo worden de patronen die hier onbewust aansturend in zijn inzichtelijk. Deze zichtbaarheid geeft een impuls voor een nieuwe beweging.

Zet mij in voor:

 • Verkennen van steeds terugkerende dynamieken tussen mensen of onderdelen,
 • Verkennen van toekomstplannen,
 • Verkennen van vitale plekken in de organisatie,
 • Verkennen van de tijdlijn van de organisatie,
 • Het gedegen nemen van afscheid van mensen of onderdelen,
 • De 3-daagse training Systemisch Leiderschap.

Op pad met teams

Het uitgangspunt van deze interactieve teamdagen is niet het oplossen van een teamprobleem, maar het opdoen van nieuwe inzichten en ervaringen die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van het team als geheel. Voor elk van de programma's werk ik samen met een professional uit het desbetreffende veld.

Kies uit 3 programma's:

 • Sparren met je team; een interactief dagprogramma op basis van systemische Bokscoaching,
 • Op pad langs de 5 elementen; een interactieve dag waarin we tijdens een voetreis de 5 elementen onderzoeken en ervaren,
 • Gedachtenpaden; een systemisch-filosofisch dagprogramma waarin we ons bezighouden met de kunst van waarnemen en nut en noodzaak van 'open-zijn' hierin. Gebaseerd op de inzichten van verschillende fenomenologische filosofen.

Individuele coaching

Mensen zijn vaak geneigd om alles wat ze niet aanstaat -aan zichzelf- uit te sluiten. Er van af te willen. Logisch, maar verre van realistisch en verre van versterkend voor hun persoonlijkheid. Je komt er namelijk niet van af, sterker nog: je hebt je lichte en donkere kanten beide nodig om mens te zijn.

In het coachtraject is dan ook ruimte om beide onder te loep te nemen en te gebruiken voor stappen naar persoonlijke groei en ontwikkeling.

Zet mij in voor:

 • Begeleiding bij impactvolle keuzes,
 • Verkenning en ontwikkeling van leiderschapscapaciteiten,
 • Verkenning van carrière of studiekeuze,
 • Verkenning van levensvragen,
 • Hulp bij afscheid, verlies en rouw,
 • De juiste vragen die nieuwe perspectieven blootleggen.

Wie ik ben

In mijn persoonlijkheid vind je de onderzoeker,  de levensgenieter, de avonturier, de manifestor, de strijder; stuk voor stuk elementen die me voortdrijven in mijn persoonlijk onderzoek en mijn werk.

Sinds mijn 16e hou ik me bezig met het begeleiden van mensen. Eerst in de zorgcontext, later in opleiding-  en organisatiecontext. Het bewegen van mensen en organisaties blijft mij fascineren en mijn behoefte om deze dynamieken te doorgronden en te snappen blijft me steeds aanzetten tot het bestuderen en onderzoeken hiervan. 

Mijn aanpak is beknopt en volgt altijd de logica. Zo zal ik bij een aanvraag altijd voorstellen om de aanpak klein te houden en te starten bij de kern. Dit is zeer effectief en efficiënt gebleken. Hoe eerder ik me kan terugtrekken uit het veld en het vraagstuk, hoe beter.


"Trudy is direct en gedegen, ze weet waar ze over praat en heeft veel kennis! Ze gaat echt naast mensen staan. Haar bevlogenheid is enorm!"

Jaantje van Ginkel


Hoe ik werk

Met mijn systemisch fenomenologische benadering neem ik je mee naar de diepere verbindingen binnen diverse systemen, of het nu gaat om families, teams, specifieke onderdelen, of het bedrijf als geheel. Hierbij sta ik stil bij hoe deze onderlinge samenhang zowel het geheel als het individuele gedrag beïnvloedt.

Hiermee wordt uitgezoomd naar een breed perspectief, waarbij ik autonome problemen niet geïsoleerd benader, maar binnen de context van het grotere systeem bekijk en nodig ik je uit tot het verkennen van je eigen waarnemingen, gevoelens en interpretaties van bepaalde gebeurtenissen.

Een belangrijk aspect van mijn werkwijze is het waarnemen van de ordening binnen het systeemveld. Hoe deze is georganiseerd en of de plekken binnen deze ordening helder zijn en volledig ingenomen worden.

Ik heb een groot respect voor het onzichtbare. Niet alle invloeden zijn onmiddellijk zichtbaar, maar kunnen wel impact kunnen hebben op de huidige situatie. Het is soms niet voor niets dat iets nog onzichtbaar is en het in het licht brengen van deze zaken vraagt een zorgvuldige en afgestemde aanpak.

Het overkoepelende doel van mijn werk is het vergroten van bewustzijn, het doorzien van verborgen patronen en het ontdekken van mogelijkheden voor beweging. 

Wat anderen zeggen

'Ik kwam er achter dat ik veel meer in mijn mars heb, dan de ééndimensionale kant die ik zelf zag en vaak liet zien.'

Paul Meulwijk, individuele coaching.

'Trudy's bokscoaching is een fijne combinatie van oefeningen, reflectie en terugkoppeling naar mijn doelen. Een enorm eureka!'

Sabine Verlies, Bokscoaching 

'Op haar geheel eigen begripvolle en doortastende wijze weet Trudy door te dringen tot de kern waar het om gaat: Jezelf (opnieuw) leren kennen en waarderen!'

Leo Sturm, organisatieadvies

Ik werk(te) onder andere samen met